Ekonomický software

 
PUNETA – Podvojné účetnictví

PUNETAProgramový systém Podvojného účetnictví obsahuje kompletní ekonomickou agendu účtování o firmě v souladu s požadavky na účetní evidenci podle zákona o účetnictví. Pořízením prvotního dokladu vzniká on line účetní zápis o této operaci bez nutnosti dávkového zpracování prvotních dokladů. Výstupy formou přehledových sestav podle volitelných podmínek nebo formou předepsaných formulářů požadovaných finanční správou a institucí souvisejících. Automatická tvorba pomocných účetních knih ( banka, pokladna, závazky a pohledávky, majetek, skladová evidence, objednávky, pošta apod).. Střediskové a zakázkové členění účetní evidence až po závěrkové sestavy. Elektronické vstupy a výstupy pro internetové bankovnictví. Parametrické nastavení víceuživatelského provozu. Spolupracuje se systémy FAKNETA – Fakturace, SKLANETA – Skladové hospodářství, PEMNETA – Personalistika a mzdy a DONETA – Doprava.

DANETA – Daňová evidence

Programový systém Daňové evidence pro vedení peněžního deníku příjmů a výdajů. Možnost průběžného sledování jednotlivých složek deníku až na prvotní doklad, průběžná účetní uzávěrka, roční uzávěrka, výpočet platby daně v průběhu účetního období, sledování DPH včetně tisku přiznání DPH , rekapitulace příjmů a výdajů za zvolené období. Možnost střediskového a zakázkového vedení účetní evidence. Kniha pohledávek a závazků včetně vystavování faktur, kniha bankovních dokladů, pokladních dokladů, kniha majetku včetně výpočtu odpisů, kniha jízd, kniha dodavatelských a odběratelských objednávek, kniha pošty. Tiskové výstupy podle volitelných podmínek, tisky prvotních dokladů apod. Elektronické výstupy pro internetové bankovnictví. Spolupracuje se systémy FAKNETA – Fakturace a SKLANETA – Skladové hospodářství.

FAKNETA – Fakturace

FAKNETAProgramový systém Fakturace zahrnuje kompletní fakturační činnost firmy od vedení evidence odběratelů až po vystavení odběratelské faktury. Možnost volby a nastavení více typů formátu faktury, předvolitelné texty na faktuře , vlastní logo v hlavičce faktury apod.
Vedení knihy pohledávek , automatický tisk upomínek platby. Tiskové přehledové výstupy podle volitelných výběrových podmínek. Spolupracuje se systémy PUNETA – Podvojné účetnictví, DANETA – Daňová evidence a SKLANETA – Skladové hospodářství.

SKLANETA – skladové hospodářství

Programový systém Skladového hospodářství pro vedení výrobního nebo prodejního skladu firmy. Evidence příjmů a výdejů, skladové karty, inventurní sestavy. Možnost parametrického nastavení druhu skladových cen. V prodejní části automatické vystavení prodejního dokladu v hotovosti, dodacího listu, faktury, faktury z více dodacích listů. Součástí je modul dodavatelských a odběratelských faktur. Tiskové výstupy obsahují tisky příjemek, výdejek, skladových karet, přehledových , obratových a inventurních sestav podle volitelných výběrových podmínek. Spolupracuje se systémy PUNETA – Podvojné účetnictví a DANETA – Daňová evidence.

PEMNETA – Personalistika a mzdy

PEMNETAProgramový systém Personalistika a mzdy pro vedení kompletní personální a mzdové agendy firmy. Personální agenda obsahuje vyčerpávající evidenci zaměstnance, rodinných příslušníků, odborné a zdravotní způsobilosti. Možnost plánování a sledování odborných školení, povinných zdravotních prohlídek apod. Tiskové výstupy pracovních smluv, platových výměrů, osobních karet, generování personálních a mzdových sestav podle vlastní potřeby. Mzdová agenda poskytuje rychlé a přehledné vystavení mzdy, automatické přednastavení pravidelných složek mzdy, kontrolu správnosti zadávaných údajů při pořizování mzdy. Podrobná evidence dílčích složek mzdy, náhrad, nemocenských dávek, přesčasů, neplacených dnů, srážek, exekucí. Přehledné nastavení parametrů mzdy, standardní výstupy (mzdový list, výplatní lístek, hlášení OSSZ, ZP, potvrzení o příjmu, zaměstnání). Elektronické výstupy pro internetové bankovnictví, OSSZ, informační systém o platech ISP, informační systém o průměrném výdělku ISPV. Spolupracuje se systémy PUNETA – Podvojné účetnictví, SMENETA – Směnovnice,

SMENETA – Směnovnice

Programový systém Směnovnice zahrnuje denní evidenci odpracovaných hodin, přesčasů, prostojů a náhradních dob, sledování výkonů dle zakázek, tisk denních a měsíčních přehledů, tisk směnovnic, tisk podkladů pro směnové mistry, tisk podkladů pro zpracování mezd. Spolupracuje se systémy PEMNETA – Personalistika a mzdy, ZAKNETA – Kalkulace výrobních zakázek, KALNETA – Kalkulace protetických výrobků.