Zakázkový software

 
ZAKNETA – Kalkulace výrobních zakázek

ZAKNETAProgramový systém Kalkulace výrobních zakázek je určen pro firmy zabývající se individuální výrobou nebo pracovní dodavatelskou činností. Umožňuje jednoduchou a přehlednou formou vytvoření kalkulace nabídkové ceny libovolného výrobku nebo zakázky. Na základě průběžného sledování materiálových, mzdových a ostatních nákladů je pak schopen provést výpočet a finální vyhodnocení dané zakázky či výrobku podle jednotlivých nákladových položek. Zakázky je možno rozčlenit do jednotlivých dílčích úkolů. Po zadání prvotních kalkulačních nákladů je systém schopen vytvořit podklady pro technickou přípravu zakázky. Na základě evidence odpracovaných hodin je možné měsíční vyhodnocení mzdových nákladů na zakázku včetně výstupních podkladů pro zpracování mezd. Tiskové výstupy programového systému umožňují sledování a vyhodnocení zakázky k zadanému datu dle různých výběrových podmínek až do úrovně jednotlivých dílčích úkolů. Součástí systému je také zadávání a sledování dílčích úkolů zakázky včetně plnění termínů, odpovědných pracovníků, smluvních cen a plnění plateb odběratelem. Možnost spolupráce se systémy PEMNETA – Personalistika a mzdy a SMENETA – Směnovnice.

KALNETA – Kalkulace protetických výrobků

KALNETAProgramový systém Kalkulace protetických výrobků je speciálně určen firmám zabývajícím se výrobou protetických pomůcek pro tělesně postižené. Programový systém umožňuje komplexní zpracování poukazu na výrobu protetické pomůcky od jeho zaevidování, předkalkulaci ceny, tvorby materiálových listů pro výrobu, konečné kalkulace ceny výrobku na základě materiálových a mzdových nákladů, tisku kalkulačního listu až po vystavení faktury a předání dávky pro zdravotní pojišťovnu. Při konečné kalkulaci protetického výrobku systém současně provádí a kontroluje výdej materiálu ze skladu a současně kontroluje čerpání mzdových nákladů na jednotlivé výrobní pracovníky. Programový systém umožňuje načítání a aktualizaci číselníků poskytovaných VZP. Na základě detailní evidence u jednotlivých pacientů je možno průběžně sledovat daný protetický výrobek ( termíny zkoušek, reklamace, opravy závad, doba životnosti, prevence výroby nové protetické pomůcky) . Tiskové výstupy poskytují velké množství přehledových sestav sledování stavu objednávek dle zadaných kriterií. Možnost spolupráce se systémy PEMNETA – Personalistika a mzdy, SMENETA – Směnovnice a SKLANETA – Skladové hospodářství.