Ostatní software

 
SPINETA – Evidence advokátních spisů

SPINETAProgramový systém umožňující vedení komplexní Evidence advokátních spisů. Se zavedením jednotlivých spisů lze evidovat související spisy, rozhodující orgány, odměny a náklady, přijaté zálohy, související dokumenty, korespondenci, lhůty, průběžně sledovat vyúčtování jednotlivých kauz, provádět dílčí fakturaci a po ukončení provést automaticky konečné vyúčtování. Součástí systému je také přehledná databáze klientů včetně adres, kontaktních údajů apod. V přehledném grafickém zobrazení systém sleduje a upozorňuje na dodržování jednotlivých lhůt a termínů. Výstupní tiskové sestavy pak poskytují podrobný přehled o aktuálním stavu jednotlivých případů z hlediska plnění termínů a lhůt, odměn a výloh, sledování fakturace, tisku kontaktních adres klientů pro potřebu korespondence s klienty. Výstupní sestavy je možno vytvářet podle různých výběrových podmínek. Systém obsahuje integrovanou knihu pošty a manažera globálního vyhledávání v celé spisové evidenci podle zadaných kriterií.